15.4.2012

Lainsäädäntö ja verkkokauppa

Tehtävä 3

1.7.2009 astui voimaan uusi valmismatkalaki, joka paransi kuluttajan suojaa. Valmismatka on pakettina ostettu matkailupalvelujen yhdistelmä, jolle ilmoitetaan yksi hinta, esim. lento + hotelli tai hotelli + ohjelmapalvelu. Valmismatkaehdot koskevat yli 2 vuorokautta kestäviä matkoja. Verrattuna erillisten matkailupalvelujen ostoon valmismatkan osto on turvatumpaa, koska matkanjärjestäjä on vastuussa koko paketista. Jos esim. lentoyhtiö menee konkurssiin matkan aikana, valmismatkatoimisto kustantaa majoituksen paluumatkan järjestämiseen asti. Yritykselle valmismatkamäärittely saattaa tuottaa rahoitusvaikeuksia vakuuksien asettamisen  vuoksi.

Kuluttajansuojalaki  koskee kulutushyödykkeiden kauppaa elinkeinonharjoittajalta kuluttajalle. Se käsittelee mm. hyvän tavan vastaista markkinointia, sopimatonta menettelyä, markkinoinnin tunnistettavuutta, sekaannuksen vaaraa, totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antamista, olennaisten tietojen antamista, aggressiivista menettelyä ja tarjouksia. 

Kuluttajansuojalain säännökset ovat pääsääntöisesti pakottavia lain säännöksiä, eli niitä on pakko noudattaa. Jos yritys verkkosivulla esittää ehtoja, jotka huonontaisivat kuluttajan asemaa, ehdot eivät päde.

Kuluttajalle suunnatussa verkkokaupassa kauppiaalla on tietosuojavelvoitteita, jotka on kirjattu henkilötietolakiin ja sähköisen viestinnän tietosuojalakiin ( myös täällä ).    

Verkkokauppa saa kerätä kuluttajasta tietoja 3 perusteella:
1. kuluttajan suostumuksella
2. sopimuksen panemiseksi täytäntöön sekä
3. kun tiedoilla on yhteys verkkokaupan toimintaan.

Kuluttajalla on aina oikeus kieltää tietojensa käyttäminen.

Rekisterinpitäjää sitoo huolellisuusvelvoite eli kerättyjä tietoja täytyy säilyttää niin, ettei niihin pääse ulkopuoliset käsiksi. Tietoja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen, kuin mikä on kuluttajalle ilmoitettu. 

Verkkokaupan yhteydessä täytyy olla rekisteriseloste, jossa selitetään rekisterin tarkoitus, kerättävät tiedot, rekisterinpitäjän tarkka osoite (ei mikään PL), kuka on yhteyshenkilö, miten rekisteri on suojattu jne.

Tässä esimerkkeinä Aurinkomatkojen  ja LaplandHotelsin rekisteriselosteet  . Tässä myös VR:n tietosuojaseloste .

Verkkokaupasta ostaminen on edelleen monelle kynnyskysymys, koska rekisteröityessä joutuu ilmoittamaan itsestään tietoja, joiden ei halua leviävän ympäriinsä, ja pankkitunnusten varastamisesta uutisoidaan jatkuvasti.  Huolella ja ymmärrettävästi laaditut rekisteriseloste ja tietosuojaseloste voivat toimia kilpailuvaltteina.Tietosuojaselosteen laatimisessa auttavat nämä seikkaperäiset, Tietoturvaoppaan sivulta ladattavat ohjeet.
  
 Kuluttajaviraston määritelmän mukaan etämyynti tarkoittaa kaupankäyntiä, jossa elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja eivät ole samanaikaisesti läsnä. Säännökset koskevat
o          tilauksen vahvistamista: kuluttajan täytyy saada tilauksesta vahvistus, jonka voi tallentaa ja joka sisältää keskeiset sopimusehdot,
o          toimituksen viivästymistä: esim. jos muuta ei ole sovittu, tuote tulisi saada 30 vrk:n kuluessa tilauksesta,
o          kaupan peruuttamista: kuluttajalla on  yleensä 14 vrk aikaa peruuttaa kauppa tavaran vastaanottamisesta tai palvelun tilauksesta
o          palautuskulujen kohdistumista:  yleensä yritys vastaa palautuskuluista.

Säännöksissä on poikkeuksia,  joten niihin pitää tutustua perusteellisesti, ja lisäksi eri maissa on erilaiset etämyyntisäännökset.

Muotovapaus sopimuksissa tarkoittaa, että sopimus on sitova, tehtiin se sitten kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti.  Muotovapauden takia osapuolille voi tulla erimielisyyksiä sopimuksen sisällöstä ja sitovuudesta. 
 
Kuluttajien kanssa tehtävistä sopimuksista on kuitenkin olemassa pakottavia säännöksiä, jotka koskevat esimerkiksi yrityksestä annettavia tietoja, tilausta tehtäessä annettavia tietoja, sopimusehtojen antamista, tilauksen vastaanottoilmoituksen tekemistä.

1 kommentti:

  1. Nämä perusasiat vain usein unohtuu pieneltä palvelualan yritykseltä.

    VastaaPoista